Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 418

Kính Thưa Cha: Con có cháu gái muốn làm đám cưới với người bạn trai của cháu, người bạn trai này không phải đạo Công Giáo đã một lần lấy vợ và hai người đã ly dị cách đây vài năm. Vậy bây giờ có được làm đám cưới trong nhà thờ không? nếu không được thì xin cho con biết lý do, và có phải làm những gì để được cử hành lễ hôn phối trong nhà thờ. Con xin cám ơn Cha.

Nguyễn Hữu Thắng

 

Đáp:

Cháu gái cua anh không thể nào được phép cử hành lễ cưới trong nhà thờ, bởi hôn phối đó bất hợp pháp. Lý do: bạn trai của cháu gái anh đã có gia đình, cho dầu đã ly dị, bởi vì hôn phối tự nhiên vẫn mang trọn vẹn hai đặc tính: bất khả phân ly và đơn hôn, tức một vợ một chồng. Hôn phối là một định chế do Thiên Chúa thiết lập, không do con người, nên Giáo Hội luôn phải tuân thủ những gì Thiên Chúa thiết lập. Hai đặc tính bất khả phân ly và đơn hôn của hôn phối thuộc về Thiên luật.

Cháu gái của anh có thể kết hôn với bạn trai cách hợp luật và được cử hành lễ cưới trong Nhà thờ nếu bạn trai của cháu gái anh đồng ý trở thành người công giáo. Đây là một đặc ân đức tin, còn được gọi là đặc ân Thánh Phaolô. Bởi cứu cánh của con người chính là ơn cứu độ, và đức tin là phương thế cần thiết giúp chúng ta đạt ơn cứu độ đó. Cho nên vì lý do đức tin, cháu gái của anh có thể kết hôn hợp pháp với người bạn trai nếu anh ta đồng ý gia nhập Giáo Hội Công giáo.

Thân ái chào anh


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP