Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 414

Xin cho con hỏi: Con là người Công Giáo chưa kết hôn bao giờ về Đạo và đời. Vậy con có được kết hôn với một người đã li dị vợ không ạ? Đặc điểm của người đã li dị vợ này là: + Người này và vợ trước đều chưa được Rửa Tội bao giờ trong GH Công Giáo hoặc GH Kitô giáo khác. + Nếu chúng con kết hôn thì anh ấy sẽ gia nhập đạo công giáo và con cái của chúng con cũng sẽ như vậy. Cha làm ơn trả lời giúp con. Con cảm ơn Cha!

Chị LN

 

Đáp:

Chị LN thân mến,

Hôn nhân tự nhiên cũng mang lấy hai đặc tính này: Bất khả phân ly và một vợ một chồng. Như vậy, khi hai người không phải công giáo đã kết hôn hợp pháp theo luật đời hay đã được xã hội công nhận thì Giáo Hội vẫn công nhận giá trị hôn phối của họ, có nghĩa  hôn phối của họ là bất khả phân ly và đơn hôn.

Vì thế, chị không được phép kết hôn với người bạn trai của chị, cho dẫu anh ta đã ly dị vợ. Chị vướng vào trường hợp ngăn trở hôn phối, vì bạn trai của chị đã có gia đình.

Tuy nhiên, nếu bạn trai chị trở lại đạo công giáo, thì chị được kết hôn với anh ấy. Đây là đặc ân đức tin, được gọi là đặc ân của Thánh Phaolô.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP