Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 409

Thưa Cha cho con hỏi: Con là người công giáo Việt Nam và bạn trai con là người nuớc Anh theo đạo anh giáo, bạn con đã li dị trước đây. Như vậy chúng con có thể kết hôn đuợc không, nếu đuợc thì chúng con phải chuẩn bị những điều gì? Xin cha giúp con giải đáp.

Hồ Thị Mỹ Nhàn

 

Đáp:

Chị Nhàn thân mến,

Giáo Hội Công giáo luôn tôn trọng giá trị hôn nhân, cho dẫu hôn nhân đó là hôn nhân tự nhiên, hay bất cư một hôn nhân nào đã được cử hành cách hợp pháp.

Vi vậy, bạn không thể nào kết hôn thành sự theo Giáo luật với người bạn trai đã thành hôn và đã ly dị. Việc không kết hôn được với người bạn trai đó vì mắc ngăn trở hôn phối, bởi người bạn trai của bạn đã kết hôn rồi.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP