Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 408

Con chào cha con có chút vấn đề muốn hỏi về luật hôn nhân giữa người công giáo với người ngoại quốc. Chúng con tìm hiểu nhau cũng rất lâu và muốn đi đến hôn nhân nhưng giũa chúng con có duy nhất 1 vấn đề bạn con ngoại đạo và là người ngoại quốc không biết tiếng Việt nam, và anh ấy cũng ngại không muốn đi học giáo lý hôn nhan chuẩn để làm lễ. Điều này con cũng hiểu vì chính con cũng không muốn đến 1 nơi lạ như nhà chùa. Vậy liệu có phương pháp nào khác không ạ?

Mai

 

Đáp:

Chị Mai thân mến,

Tình yêu là hơi thở của cuộc sống, một trong những điều kỳ diệu Thiên Chúa tặng ban cho con người chính là khả năng yêu và được yêu.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn đối với tình yêu nam nữ chính là tình yêu đối với Thiên Chúa. Đức Kitô đã dạy: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa nguoi hết lòng, hết sức hết trí không ngươi””(Mc 12, 29). Ngoài ra, Thiên Chúa cũng ban cho con ngừoi một hồng ân trọng đại đó chính là sự tự do. Thiên Chúa để chúng ta tự do chọn lựa và đưa ra quyết định cho số phận của mình. Chị đã được Chúa ban cho hồng ân đức tin và chị có tự do chọn lựa hoặc sóng đức tin hoặc khước từ nó. Khi chị quyết định chọn Thiên Chúa là lẽ sống và cùng đích của chị, thì chị có trách nhiệm giải thích cho người yêu của chị hiểu về chân mlý đức tin, hay nói cách khác chị phải làm chứng cho đức tin của chị qua việc hướng dẫn và giúp đỡ cho người yêu của chị nhận ra Tin Mừng.

Nếu bạn chị là người ngoại quốc, bạn có thể liên lạc với các Toà Giám Mục xin hỗ trợ tài liệu Giáo lý bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Ý. Ngoài ra các Toà Giám Mục còn có thể giúp đỡ giới thiệu cho việc học tiếng Trung Hoa

Các thủ tục theo Giáo luật trước khi kết hôn:

1-      Các chủ chăn phải giúp các đôi hôn phối thấu hiểu về ý nghĩa hôn nhân Kitô giáo và về vai trò của người phối ngẫu cũng như của bậc ch mẹ Kitô giáo (Giáo luật điều 1063 §1)

2-      Phải rao hôn phối, và phải hoàn tất công việc điều tra hôn phối trước khi kết hôn. Sau khi tuân hành kỹ lưỡng những điều đó, Cha Sở mới có thể tiến hành việc chứng giám hôn phối (Điều 1067)

 

Ngoài ra để tiến hành việc kết hôn chị và bạn chị phải theo những thủ tục này:

 a- Xin phép chuẩn của bản quyền địa phương, trong đơn xin chuẩn phải có cam kết:

1. Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.

2. Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo.

3. Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy. (Điều 1125)

 

  b- Nghi thức cử hành hôn nhân cho dầu là hôn nhân khác đạo:

1-      Hôn phối chỉ hữu hiệu nếu được kết lập trước mặt Bản Quyền sở tại hoặc Cha Sở, hoặc một tư tế hay phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn, và trước mặt hai người làm chứng.

2-       Người chứng hôn chỉ được hiểu là người hiện diện để đòi hỏi hai bên kết ước bày tỏ sự ưng thuận và, nhân danh Giáo Hội, đón nhận sự bày tỏ ấy. (Điều 1108)

 

c- Về  nơi cử hành nghi thức hôn phối:

Hôn phối giữa một bên công giáo và một bên không rửa tội có thể được cử hành trong nhà thờ hay tại một nơi khác xứng đáng. (Điều 1118§3)

Tuy nhiên: “Nếu có những khó khăn trầm trọng cản trở việc tuân giữ thể thức giáo luật, thì Bản Quyền sở tại của bên công giáo có quyền chuẩn thể thức giáo luật cho từng trường hợp; tuy nhiên, ngài phải tham khảo Bản Quyền sở tại nơi cử hành hôn phối, và để hôn phối hữu hiệu, phải giữ một hình thức cử hành công khai nào đó. Hội Ðồng Giám Mục có thẩm quyền ấn định các quy luật để việc miễn chuẩn nói trên được ban cấp theo một tiêu chuẩn đồng nhất” (Điều 1127 § 2).

Tuy nhiên chị có thể trực tiếp đến cha xứ của chị để xin ngài chỉ dẫn và giúp đỡ chị, bởi có những trường hợp mang tính đặc thù, thì chỉ có vị chủ chăn nơi đó mới có thể giải quyết được.

Thân ái chào chị


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP