Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 404

Con chào cha! xin cha cho con hỏi lúc tết con và bạn con có đi chơi vũng tàu với nhau và bạn ấy có rủ thêm một người bạn nữa đi chơi. Khi rủ bạn nữ ấy đi chơi thì bạn ấy đang đi chơi với một người bạn nam khác. Hai bạn này là người không công giáo, nhưng hai bạn này đều đã có gia đình riêng và đều có con. Bạn ấy nói với bạn con là gọi điện cho chồng bạn ấy xin đi chơi. Chồng bạn ấy có hỏi lại là đi với ai thì bạn con nói là đi nhiều người và bạn nữ chở bạn ấy chứ không phải nam. Sau đó chúng con đi biển chơi bạn nam kia cứ gọi bạn nữ này là bà xã, và tối đó chúng con thuê 1 nhà nghỉ có 2 giường, nhưng bạn nữ ấy lại muốn nằm chung giường với bạn nam kia. Con đã mở đèn sáng và thức vì sợ có chuyện. Sáng chúng con về sớm khi đang chạy xe thì hai bạn đó rẻ hướng khác và về sau chúng con. Bây giờ gia đình hai bạn ấy đang viết đơn ly dị. Con nói bạn con là đi xưng tội đi, nhưng bạn con nói nếu không đi với tụi con thì hai bạn ấy cũng tự đi với nhau, bạn ấy nói không có tội. Bây giờ con không biết phải làm sao. Thưa cha chúng con có phạm vào việc giúp người khác ngoại tình không cha? Xin cha chỉ dạy con, con cám ơn cha.

ngọc

 

Đáp:

- Bạn con có thể là vô tội, nếu bạn con không biết hai người kia có tình ý gì với nhau, và chỉ vô tình rủ đi chơi chỉ muốn có thêm người cho vui.  Ở đây được gọi là có ý ngay lành.

- Bạn con có thể là có tội, nếu biết rõ hai người ấy đã có tình ý với nhau, và cố tình mời đi chơi chung với nhau nhằm tạo điều kiện cho hai người ấy có dịp để phạm tội. Ở trường hợp này được gọi là cộng tác vào việc phạm tội.

Sach Giáo Lý Công Giáo số 1868 đã dạy:

“Tội là một hành vi cá vị. Ngoài ra, chúng ta có trách nhiệm trong các tội do những người khác phạm, khi chúng ta cộng tác vào các tội đó, bằng cách:

– tham gia một cách trực tiếp và tự nguyện vào các tội đó;

– ra lệnh, xúi giục, khen ngợi hoặc tán thành những tội đó;

– không tố cáo hoặc không ngăn cản các tội đó, khi có bổn phận phải can ngăn;

– che chở những người làm điều xấu”.

Chúng con yên tâm, chúng con cứ thẳng thắn trình bày cho giải tội biết trường hợp của chúng con với một lương tâm ngay thẳng. Sau khi nghe chúng con trình bày ngài sẽ phân định cho chúng con. Chúng con sẽ tìm thấy được sự bình an ngay chính nơi tòa giải tội. Bởi tòa giải tội không  phải chỉ là nơi để phán xét, nhưng còn là nơi để hướng dẫn phần thiêng liêng cho các tín hữu, bởi cha giải tội không chỉ là nghe tội và tha tội, nhưng còn phải thi hành tác vụ bí tích Hoà Giải, trong sự liên kết mật thiết với việc tư vấn tâm linh hay linh hướng.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP