Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 393

Thưa cha cho con hỏi thắc mắc về tội của con. Con mắc phải tội thủ dâm, có vài lần coi hình ảnh và phim đồi truỵ nhưng con vẫn rước lễ bình thường. Con vẫn ăn năn tội và con vẫn chưa biết đó phạm sự thánh. Sau khi con đọc được mới đây, nếu không xưng tội các tội trên và vẫn chịu lễ là phạm tội thánh nhưng khi đó con chưa biết mình đã phạm tội thánh. Vậy xin cha cho con lời khuyên và xưng thú tội như thế nào ạ? Bây giờ con rất hoang mang. Thưa cha xin cha có lời khuyên nhanh nhất cho con.

(ke toi loi)

 

Đáp:

Giáo huấn Giáo Hội Công giáo luôn minh định: Hình ảnh khiêu dâm xúc phạm đến đến khiết tịnh, xúc phạm đến phẩm giá cách nghiêm trọng của những người tham gia vào đó, vì thế xem các hình ảnh khiêu dâm hay phim ảnh đồi trụy là một trọng tội (x. Sách GLCG số 2354). Trước đây anh không biết việc thủ dâm và coi hình ảnh và phim đồi trụy là một trọng tội, nên vẫn lên rước lễ. Đây có là hành vi phạm thánh không vì không biết? Giáo huấn Giáo hôi dạy: Nếu sự thiếu hiểu biết là do ít lo tìm kiếm điều thật và điều tốt, cũng như khi vì thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần hầu như bị mù quáng không còn có khả năng phấn định điều tốt điều xấu, thì chủ thể hành động bị qui tội vì điều xấu đã làm (x. sach GLCG số 1791). Vậy, anh không biết vì làm biếng không chịu học giáo lý hay không quan tâm đến Giáo huấn của Giáo Hội về trách nhiệm lương tâm đối với các vi liên quan đến đời sống đức tin và luân lý, thì việc anh rước lễ trong tình trạng như thế là phạm sự thánh. Cho nên để lấy lại tình trạng ân sủng, hầu có thể hiệp thông với Chúa Kitô Thánh Thể buộc anh phải đến tòa xưng tội, và thành thật xưng thú những điều anh phạm: thủ dâm, coi phim ảnh khiêu dâm và rước lễ khi chưa xưng tội. Cha giải tội sẽ giúp anh tìm lại bình an, và sẽ hòa giải anh với Thiên Chúa và Giáo Hội. Anh không phải hoang mang, nhưng trái lại, đây là cơ hội chúng ta nhận ra sự yếu hèn của mình và tình thương lớn lao của Thiên Chúa để chúng ta luôn mạnh dạn cương quyết nói không với các dịp tội, tránh xa những điều làm Chúa muộn phiền, và cố gắng cầu nguyện nhiều hơn, tín thác vào tình thương của Chúa qua việc siêng năng gặp gỡ Chúa nơi Bí tích Thánh Thể .

Chúc anh bình an.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP