Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 390

Kính thưa Cha, con muốn tiến tới hôn nhân với một người ngoại đạo và chúng con xin chịu phép chuẩn. Nếu chịu phép chuẩn thì chúng con có được rao giống như rao hôn phối không? Nhưng con thuộc giáo xứ H và hiện tại đang sống ở giáo xứ D, vậy bây giờ giáo xứ H có rao cho con không? Hay con phải nhập giáo xứ H để được rao. Con mới gia nhập giáo xứ D thì Cha ở đó có rao cho con không? Xin Cha giúp con! 

 (Hiền)

 

Đáp:

Theo Giáo luật điều 1067, trước khi cử hành bí tích hôn nhân buộc phải điều tra hôn phối, mà một trong những thủ tục của việc điều tra là rao hôn phối.

Việc rao hôn phối trước tiên giúp khám phá những ngăn trở hôn phối mà đôi hôn nhân đang gặp phải, đây là điều cần thiết,và theo điều 1069 của bộ Giáo luật 1983 thì buộc mọi tín hữu phải trình báo cho cha sở hoặc Đấng Bản Quyền địa phương những ngăn trở mà họ biết được trước khi hôn nhân được cử hành. Ngoài ra việc rao hôn phối cũng  để thông báo cho cộng đoàn biết để cầu nguyện cho đôi hôn phối trong tình hiệp thông cộng đoàn

Vậy, cho dẫu là hôn nhân chuẩn khác đạo bạn cũng cần phải được điều tra cẩn thận, có nghĩa là bạn cũng cần phải được điều tra qua việc rao hôn phối và nhất là bạn cũng cần được cộng đòan cầu nguyện cho cuộc sống lứa đôi của bạn đạt tới thiện ích của nó.

Trên nguyên tắc, bạn cần được rao tại Nhà thờ, nơi bạn được rửa tội và nơi Giáo xứ bạn đang thuộc về.

Thân ái chào bạn


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP