Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 386

Con đang học ngành sư phạm sinh học, con được học rất nhiều về thuyết tiến hóa chứng minh con người có nguồn gốc từ loài linh trưởng. Trong khi học về giải phẫu sinh lí người con được biết một số bộ phận trên cơ thể rất giống động vật như: cụt mất cái đuôi khi thai nhi được mấy tháng, ruột thừa, răng nanh,....,và còn nhiều điểm khác nữa, xin Cha giải đáp thắc mắc này cho con. Con cám ơn Cha

NV.Viên

 

Đáp:

Điều bạn đang được học ở nhà trường hiện nay về thuyết tiến hóa chẳng có gì ngược với Đức tin Công giáo nếu học thuyết mà bạn đang học hoàn toàn đặt trên nền tảng của Darwin. Bởi học thuyết tiến hóa nguyên thủy của Darwin vẫn công nhận Thiên Chúa là nguyên nhân tác thành vũ trụ, và Ngài đã để cho vũ trụ tiếp tục tiến hóa. Darwin đã trình bày:  “Đầu tiên được Đấng Tạo Hoá truyền hơi thở vào để thành một hay vài thể sống đơn giản nhất. Từ một sự bắt đầu đơn giản đó đã và đang tiến hoá ra vô số những sinh thể đẹp và kỳ diệu nhất trong khi hành tinh này vẫn xoay vần theo định luật hấp dẫn cố định.” (x. Charles Darwin, The Origin of Species, Random House, 1993, p. 649. Bản dịch Việt ngữ của Lê Anh Huy, Quan điểm siêu hình của Darwin). Sau này, thuyết tiến hóa của Darwin bị một số nhà nghiên cứu đã cố ý giải thích sai lạc theo quan điểm của mình , cụ thể là Oparin, khoa học gia người Nga, đã trình bày thuyết tạo sinh vô cơ (abiogenesis) để bổ sung vào thuyết tiến hoá của Darwin. Thuyết này cho rằng sự sống bắt đầu bằng sự kết hợp ngẫu nhiên của các chất vô cơ như oxigen, hydrogen, nitrogen và carbon. Từ đó hình thành học thuyết tiến hóa vô thần, mà người khởi xướng là Oparin. Thuyết duy vật biện chứng lịch sử của chủ nghĩa cộng sản dựa trên học thuyết tiến hóa vô thần này.

Đối với Thuyết tiến hóa của Darwin, Giáo hội Công giáo chưa bao giờ có quan niệm đối nghịch với chủ nghĩa triết học này, và  Giáo hội cũng chưa bao giờ coi và chưa bao giờ dạy rằng trình thuật trong chương đầu của Sách Sáng thế dạy về khoa học. Sau đây là huấn quyền cuả Giáo Hội về thuyết tiến hóa:

1- Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo dạy: “Vấn đề nguồn gốc của vũ trụ và của con người đã là đối tượng của nhiều cuộc nghiên cứu khoa học, đã làm phong phú cách tuyệt diệu cho những hiểu biết của chúng ta về tuổi và kích thước của vũ trụ, về cuộc tiến hóa của các hình thức sinh vật , về sự xuất hiện của con người. Các khám phá này càng mời gọi chúng ta hãy cảm phục sự cao cả của Đấng Sáng Tạo, và hãy cảm tạ Ngài vì các công trình của Ngài và vì trí thông minh và sự khôn ngoan Ngài đã ban cho các nhà bác học và các nhà nghiên cứu. Các vị này có thể cùng với Salomôn phát biểu rằng: ‘Chính Ngài đã ban cho tôi trí thức đích thực về sự vật, đã cho tôi hiểu biết cơ cấu của vũ trụ và những đặc tính của các nguyên tố (…), bởi vì chính sự khôn ngoan người thợ tạo thành mọi sự, đã giáo huấn tôi’ (Kn 7:17-21)” (GLCG 283)

2- Đức Thánh Cha Piô XII trong Thông điệp Humani Generis đã viết: "Huấn Quyền của Giáo Hội không cấm, trong sự hòa điệu với hiện trạng của các khoa học và thần học, nghiên cứu và thảo luận, về phần những người có kinh nghiệm về cả hai lãnh vực, liên quan đến thuyết tiến hóa, trong phạm vi nghiên cứu về nguồn gốc thân xác con người như là phát xuất từ chất thể sống động có trước nó – vì đức tin Công giáo bắt buộc ta phải nắm giữ rằng linh hồn được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên…” (số 36)

3- Đức Gioan Phaolo II trong bài giáo lý về sáng tạo vào năm 1986 nói về trình thuật sáng tạo trong sách Sáng thế như sau:

“Bản văn này có một tầm quan trọng về tôn giáo và thần học vượt lên trên tất cả. Việc nghiên cứu về nguồn gốc và sự phát triển của các loài cá thể trong thiên nhiên không tìm thấy trong một chuẩn mực cụ thể nào trong trình thuật này… Bởi vậy, lý thuyết về tiến hoá tự nhiên, được hiểu theo một nghĩa nào đó là không loại trừ tính nguyên nhân thần thiêng, về căn bản cũng không đối lập với chân lý về sự sáng tạo thế giới hữu hình như được trình thuật trong sách Sáng thế… Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng giả thuyết này chỉ đề xuất một khả năng chắc chắn (cái nhiên), chứ không phải là một sự chắc chắn khoa học. Hơn thế nữa, giáo lý đức tin xác định vững chắc rằng linh hồn thiên nhiên của con người được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên. Theo giả thuyết được đề cập ở đây, có thể là thân xác con người, theo trật tự đã được Đấng Tạo Hoá ấn định lên những năng lực sự sống, hẳn là đã được chuẩn bị tiệm tiến nơi những mô thể của những hữu thể tiền sự.”

4- Đức Thánh cha Phanxicô khẳng định: "Khi chúng ta đọc trong sách Sáng Thế trình thuật về việc tạo dựng trời đất, ta có nguy cơ tưởng tượng Thiên Chúa như một pháp sư, với chiếc đũa thần, làm được mọi sự. Nhưng không phải như vậy. Thiên Chúa đã tạo dựng các sinh vật và để cho chúng phát triển theo các quy luật nội tại mà Chúa ban cho mỗi loại, để chúng phát triển, để đạt tới mức độ viên mãn. Chúa ban cho các sinh vật của vũ trụ sự tự trị đồng thời nơi chúng, Chúa cam kết sự hiện diện liên tục của Người, mang lại sự hiện hữu cho mỗi thực tại. Và như vậy, sự sáng tạo tiếp tục trong nhiều thế kỷ, trong nhiều thiên niên kỷ, cho đến khi nó trở thành như chúng ta biết ngày hôm nay, chính vì Thiên Chúa không phải là một vị thần chế tác hay có phép thần thông, nhưng Đấng Tạo Hóa ban cho muôn vật được hiện hữu. Sự khởi đầu của thế giới không phải là công việc của sự hỗn loạn có nguồn gốc từ nơi khác, nhưng xuất phát trực tiếp từ Đấng Khởi Nguyên Tối Cao tạo dựng từ tình yêu. Vụ nổ Big Bang, mà ngày nay được xem là nguồn gốc của thế giới, không mâu thuẫn với các hành động tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, nó cần có việc tạo dựng ấy. Sự tiến hóa trong tự nhiên không trái ngược với khái niệm Sáng thế, vì sự tiến hóa giả định trước sự sáng tạo sinh thể tiến hóa.".

Ban thân mến, Đức tin Kitô giáo không bao giờ có chủ đích trình bày về những chân lý thuộc khoa học, và cũng không chối bỏ công việc nghiên cứu của các nhà khoa học chân chính trong việc tìm hiểu về việc tiến hóa của con người và vũ trụ. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo vẫn luôn khẳng định cho dù con người và vũ trụ có tiến hóa như thế nào đi nữa thì nguyên nhân và cùng đích của việc tiến hóa vẫn là bắt nguồn từ Thiên Chúa. Nói nhứ Đức Thánh Cha Benedictô XVI: “Chúng ta không phải là sản phẩm của một cuộc tiến hóa tình cờ, vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một kết quả của một ý tưởng của Thiên Chúa. Mỗi người chúng được Thiên Chúa muốn, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, và mỗi người chúng ta là cần thiết.”

Hy vọng bạn vẫn luôn xác tín niềm tin của mình về sự hiện hữu của bạn chính là nhờ tình yêu thương của Thiên Chúa.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP