Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 385

Con xin hỏi là vợ con đã chết cách 5 năm, nay muốn lấy vợ khác là người ngoại giáo, họ không theo đạo. Con có được phép làm phép chuẩn để lấy người này không?

VV.Khải

 

Đáp:

Sự ràng buộc hôn phối có gí trị cho đến hết cuộc đời của một trong hai người phối ngẫu. Do đó, anh không còn bị ràng buộc với vợ anh sau khi vợ anh đã qua đời. Hiện giờ có thể nói anh đang trong tình trạng độc thân, và hoàn toàn tự do để thiết lập một hôn ước khác. Anh vẫn có quyền làm đơn xin chuẩn hôn phối, và kết hôn hợp pháp với người vợ mới không có đạo Công giáo, miễn sao anh có phép chuẩn của bản quyền địa phương.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP