Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 382

Thưa Cha, con có thắc mắc là trong gia đình đó là người Công Giáo. Có 1 chị sắp lập gia đình nhưng người chồng thì không theo Đạo và chị này bây giờ gần như là bỏ Đạo vì không đi Lễ cũng không đi nhà thờ như trước nữa. Bây giờ họ muốn cưới nhưng chỉ đăng ký kết hôn và làm bữa cơm nhỏ mời dòng họ tham dự. Con có học qua lớp GLHN thì như vậy là hôn nhân không có phép chuẩn và nếu cha mẹ có tham dự cũng đồng nghĩa là chấp thuận cuộc hôn nhân không hội đủ luật Hội Thánh. Vậy thì mấy chị em của cô đó sau này lập gia đình có bị vạ lây theo không Cha? Và gia đình này có thuộc dạng bị rối không? Mong Cha sớm hồi âm. Con xin cảm ơn.

Maria Nguyen

 

Đáp:

Trên nguyên tắc, theo Giáo luật 1086 § 1 Hôn phối được coi là vô hiệu giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội công giáo hay đã được nhận vào Giáo Hội công giáo và chưa công khai bỏ Giáo Hội, với một người không rửa tội”. Vậy nếu người chị chưa có một hành vi công bố công khai bỏ đạo, mặc dầu đã lâu không thi hành nhiệm vụ của người Kitô, thì việc kết hôn của chị đó với người ngoái công giáo mà không có sự chuẩn nhận của Bản quyền địa phương thì được coi là không thành sự. Việc kết hôn đó chúng ta thường gọi “hôn nhân trong tình rạng rối”.

Cha mẹ và anh chị em trong gia đình có bị vạ tuyệt thông khi tham dự đám cưới ấy không? Theo bộ Giáo luật 1983 hiện chỉ có 7 vạ tuyệt thông:

1. Xúc phạm đến Mình Thánh Chúa

2. Đả thương ĐGH

3. Giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ sáu

4. Tấn phong giám mục không có phép của ĐGH

5. Lỗi ấn tòa giải tội

6. Phá thai

7. Bỏ đạo, rối đạo, ly khai khỏi Giáo hội Rô-ma

Như vậy không có vạ tuyệt thông khi tham dự đám cưới “rối”.

Tuy nhiên vì lý do mục vụ và để tránh gương mù gương xấu, Đức Giám mục Giáo phận  có quyền ra vạ và hình phạt cho việc tham dự này. Giáo luật 1983 số 1399 có qui định: “Ngoài những trường hợp do luật này hay các luật khác ấn định, sự vi phạm bên ngoài đến thiên luật hay giáo luật chỉ có thể bị phạt hình phạt xứng đáng khi tính cách trầm trọng đặc biệt của sự vi phạm đòi hỏi, và khi nhu cầu phòng ngừa hay sửa chữa gương xấu thúc bách”. Tại Việt Nam hiện nay, việc phạt vạ trong trường hợp này tùy thuộc từng Giáo Phận.

Việc phạt vạ này chỉ mang tính chữa trị, giáo dục, chứ không phải để loại trừ, cho nên không tạo ra ngăn trở hôn phối. Vì thế chị em của cô ấy vẫn có đầy đủ tư cách để kết hôn bình thường như bao tín hữu khác, dĩ nhiên, để Bí tích hôn phối lãnh nhận cách hữu hiệu Giáo Hội thiết tha khuyên nhủ đôi hôn phối nên lãnh nhận bí tích sám hối và bí tích Thánh thể (Can. số 1065§2).

Được gọi là “gia đình rối” khi người chồng hay người vợ là công giáo kết hôn với người phối ngẫu không rửa tội nhưng không có phép chuẩn của Bản quyền địa phương. Như vậy gia đình cha mẹ của cô ấy không được gọi là “gia đình rối”.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP