Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 375

Con kính chào Cha. Thưa Cha, con có một thắc mắc sau mong được Cha giải đáp. Con là người tân tòng, mới rửa tội chưa được 1 năm. Con đã kết hôn và sinh cháu rồi mới nhập đạo. Vợ chồng con có quan điểm rất khác nhau về tránh thai, con thì không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào nhưng vợ con nhất định không đồng ý, nếu không dùng bao su thì phải cho ra ngoài và cho rằng con lạc hậu. Do vậy con không còn cách nào khác là phải dùng đến biện pháp ngưng ngang. Như thế có mắc tội không thưa cha? Con là người tân tòng và rất hăng say học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, nhưng chỉ vì ngăn trở trên mà lại không được sống đạo như những con cái Chúa khác thì con thấy vô cùng suy nghĩ. Kính mong Cha giải đáp giùm con. Xin Chúa chúc lành cho Cha.

Quang Trung

 

Đáp:

Rất tiếc, vợ của bạn là người công giáo, nhưng lại không hiểu rõ về bản chất và mục đích của hôn nhân. Mục đích của hôn nhân là sự kết hợp vợ chồng cả tâm hồn lẫn thể xác để cả hai trở nên một trong một mối dây đức ái. Việc vợ chồng ăn ở với nhau không chỉ dừng lại ở điểm “trở nên một”, nhưng con phải hướng tới việc sinh sản. Vì thế, trong việc kết hợp vợ chồng, mọi hành vi cố tình ngăn cản việc truyền sinh ngoài định luật tự nhiên đều bị cấm, và ai không tuân giữ giáo huấn này đều được coi là phạm tội trọng, vì phá vỡ mục đích của hôn nhân. Mà hôn nhân là định chế do chính Thiên Chúa thiết lập, khi cố tình ngăn cản hôn nhân đạt mục đích của nó, cũng có nghĩa là chống lại ý định của Thiên Chúa.

Vợ chồng bạn có quyền quyết định có thêm con hay không, nhưng quyết định này luôn phải được thực thi trong ý muốn của Thiên Chúa qua việc ngừa thai tự nhiên. Bạn có thể tham khảo vấn đề này với các bác sĩ phụ khoa người công giáo, hoặc qua các tài liệu hôn nhân công giáo.

Trên hết mọi sự các bạn hãy ý thức mình là người kitô hữu, hãy sống đức tin của mình là tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vấn đề không phải là có bao nhiêu đứa con trong gia đình, nhưng là trong gia đình có Chúa hay không. Nếu có Chúa các bạn không lo sợ gì.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP