Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 374

Kính thưa Cha!!! Con có vấn đề này mong Cha giải đáp dùm con: - Con là người công giáo và chưa kết hôn lần nào. Tháng 10 vừa rồi con có đăng ký kết hôn với một người ngoại đạo ngoài đời. - Vấn đề ở đây là: chồng con là người ngoại đạo, trước đây đã có vợ, vợ cũ của chồng con cũng không có đạo cô ấy cũng từng ly dị một đời chồng và sau đó mới kết hôn với chồng con. Sau đó, chồng con và cô ấy cũng đã li dị và không có con cái chung với nhau. Bây giờ anh ấy muốn rửa tội, học đạo và chúng con muốn làm cử hành hôn lễ trên nhà thờ. Xin Cha cho con hỏi là con có phạm tội khi lấy người có vợ không có đạo không? Và anh ấy muốn rửa tội và theo đạo thì hôn phối của con có hợp lệ không?

Vũ Thảo

 

Đáp:

Theo giáo huấn của Giáo Hội, hôn nhân của người công giáo, hay của người ngoài kitô giáo đều có giá trị như nhau, tức là vẫn có đặc tính như nhau: bất khả phân ly và một vợ một chồng, vì hôn nhân là do chính Thiên Chúa thiết lập. Hôn nhân công giáo và ngoài công giáo chỉ khác nhau ở đặc tính bí tích.

Do đó, bình thường thì cô không được kết hôn với người đã lập gia đình, dầu cho người đó là ngoài công giáo và đã ly dị. Hôn nhân chỉ hết bị ràng buộc khi một trong hai người phối ngẫu qua đời.

Tuy nhiên, nếu bạn trai của cô đồng ý lãnh nhận Bí tích Rửa tội, theo đạo công giáo, thì cô được kết hôn với người đó vì lý do đức tin, theo  đặc ân của Thánh Phaolô. Dĩ nhiên, việc ly dị của bạn trai cô phải xảy ra trước khi quen biết với cô. Nếu vì cô mà bạn trai cô ly dị với mục đích để kết hôn với cô, thì cho dẫu bạn trai cô có xin rửa tội theo đạo công giáo, bạn cũng không được phép kết hôn với người đó, vì bạn là nguyên nhân đưa tới việc ly dị, bạn rơi vào tình trạng mắc ngăn trở hôn phối với người bạn trai đó.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP