Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 373

Kính thưa Cha, xin Cha cho con hỏi. Con là con trai là người ngoại đạo đã kết hôn với một cô gái có đạo công giáo, chúng con từng đến nhà thờ làm lễ cưới. Con và cô gái ấy ly dị. Sau đó thì con cũng gặp một người con gái khác cũng đạo công giáo, chưa kết hôn. Xin Cha cho con hỏi, con có thể cùng cô gái con gặp sau, đến nhà thờ làm lễ cưới nữa không Cha?

Trần Hùng

 

Đáp:

Theo giáo huấn công giáo, hôn nhân hợp luật luôn mang đặc tính thường hằng bất khả phân ly. Bạn kết hôn với vợ của bạn là người công giáo, hôn nhân khác đạo này là hợp pháp qua việc vợ của bạn được Bản quyền địa phương chuẩn, cho phép kết hôn với bạn, và như vậy hôn nhân của bạn không thể phân ly. Do đó, không một người công giáo nào được phép kết hôn với bạn, và cũng không có một Đấng bản quyền địa phương nào chuẩn cho phép người công giáo được phép kết hôn với bạn.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP