Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 372

Theo như hiện nay, những cặp vợ chồng sinh hoạt làm tình bằng miệng. Họ có được rước Mình Thánh Chúa không? Và nếu đi xưng tội thì gọi tội đó là tội gì?

Hoài Thương

 

Đáp:

Trước tiên cần phải hiểu quan hệ bằng miệng là gì: Tự điển Wikipedia đã đưa ra định nghĩa: Làm tình bằng miệng, hay còn gọi là tình dục đường miệng hay khẩu giao, là hình thức quan hệ tình dục có sử dụng miệng (bao gồm môi, răng và lưỡi) tiếp xúc với các cơ quan sinh dục trong quá trình quan hệ tình dục. Các động tác trong khẩu giao có thể là dùng miệng để tiếp xúc với cơ quan sinh dục như dương vật, âm đạo... Thiểm âm (Cunnilingus) là việc làm tình bằng miệng cho một người nữ và duyện dương (fellatio) là việc làm tình bằng miệng cho một người nam. Thiểm giang (Analingus) là việc dùng miệng để kích thích hậu môn. Chú ý: Các động tác dùng miệng để tiếp xúc với các bộ phận khác của cơ thể trong lúc không nhằm mục đích quan hệ tình dục không được coi là khẩu giao. Ví dụ như dùng miệng mút, bú hay hôn hít chân tay hoặc một số bộ phận khác. Người ta có thể khẩu giao như một cách để khởi động trước khi giao hợp hoặc làm trong khi hoặc sau khi sau giao hợp.

Có thể nói quan hệ tình dục bằng miệng trong sinh hoạt vợ chồng trước tiên là nhằm đến việc tránh thai, thứ đến là giải quyết vấn đề tình dục.

Giáo lý công giáo nói đến mục đích của hôn nhân phải đạt tới hai điều này: đó là sinh sản con cái (procreation) và kết hợp vợ chồng (unity). Như vậy việc quan hệ tính dục qua miệng không đạt tới mục đích của hôn nhân theo giáo lý công giáo, và việc quan hệ như thế được coi là tội trọng trong việc xúc phạm đến đức khiết tịnh trong đời sống vợ chồng, liên quan đến đạo đức tính dục theo giáo huấn công giáo. Hành vi như thế vừa liên quan đến việc ngừa thai, vừa liên quan  đến việc thủ dâm, vì thế không được rước lễ, nếu chưa xưng tội. Có thể xếp hành vi đó vào tội dâm ô.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP