Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 370

Con chào Cha!!! Con có 1 trường hợp kính nhờ Cha tư vấn giúp con : Một người nữ ngoại đạo, đồng ý theo đạo để kết hôn với chồng cô ấy, nhưng mục đích kết hôn của cô ấy không dựa trên tình yêu mà vì tài sản của chồng cô ấy, (cô ấy có mục đích này TRƯỚC hôn nhân), sau này khi biết không thể sở hữu được khối tài sản ấy, cô ấy đơn phương ly dị (hai người chưa có con) và kết hôn với người khác. Vậy người chồng trước có thể được tòa án hôn phối tiêu hôn không? Nếu không thì có cách nào giải quyết được tình trạng hôn nhân của anh ấy ?! Con chờ hồi âm của Cha.

Minh Tuấn

 

Đáp:

Để kết hôn thành sự (valide) hai người cần phải hội đủ ba điều kiện sau đây:

1- Cả hai đều có khả năng về thể lý và tâm lý để sống đời hôn nhân

2- Họ phải công khai hóa sự ưng thuận lấy nhau làm vợ làm chồng (causa efficiens)

3- Họ cử hành Bí tích Hôn phối theo nghi thức Giáo Hội.

Như vậy, người phụ nữ mà Minh Tuấn nói đến rơi vào tình trạng thứ nhất, tức là  thiếu khả năng tâm lý để sống đời hôn nhân. Thiếu khả năng tâm lý này tức là không có ý hướng kết hôn thật tình. Và vì vậy giao ước hôn nhân của người phụ nữ ấy chỉ đóng kịch và gian dối không thật lòng. Do đó, hôn nhân của chị phụ nữ ấy vô hiệu và không thành sự. Người chồng có thể làm đơn trình bày cho tòa án hôn phối giáo phận. Tuy nhiên, làm sao chứng minh được là người phụ nữ đó không có ý kết hôn chân thành, cố ý đóng kịch kết hôn để chiếm đoạt tài sản, đó là điều quan trọng.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP