Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 364

Thưa Cha con có câu hỏi này, xin Cha giải đáp giúp con! Con và chồng con kết hôn được 4 tháng có cử hành bí tích hôn phối. Khi chúng con chưa kết hôn chúng con đã quan hệ, lấy nhau về rồi con mới biết mình mang thai trước khi chúng con kết hôn. Nay con muốn đi xưng tội để làm phép thai cho con của con. Con phải làm thế nào để được xưng tội và để được làm phép thai? và phải xưng thế nào ạ! Con mong câu trả lời sớm nhất của Cha.

muasaobang

 

Đáp:

- Thừa tác viên của Bí tích hôn phối là chính là đôi hôn phối, người chồng trao ban bí tích hôn phối cho vợ và ngược lại. Dĩ nhiên, để bí tích thành sự cần phải có sự chúng hôn của thừa tác viên hợp pháp theo luật định. Vì vậy, việc con có thai trước khi cử hành bí tích, chẳng có ảnh hưởng gì đến việc thành sự của bí tích. Tuy nhiên đây là bí tích của kẻ sống, tức là để ân sủng bí tích hôn phối thực sự được tuôn trào cho đôi tân hôn, giúp họ kiện toàn tình yêu phu phụ, củng cố sự hợp nhất bất khả phân ly của họ, đòi buộc đôi tân hôn phải sạch tội trọng trước khi trao ban bí tích cho nhau. Việc quan hệ vợ chồng trước khi kết hôn là một tội trọng lỗi điều răn thứ sáu. Tôi nghĩ bạn đã xưng tội trước khi cử hành bí tích hôn phối, và như vậy bạn không cần phải xưng tội đó khi đi xin làm phép thai. Bạn cứ đến gặp bất cứ một linh mục nào xin ngài chúc lành cho thai nhi, và không một linh mục nào từ chối việc đạo đức tốt lành nầy.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP