Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 363

Kính thưa Cha. con xin hỏi về vấn đề về phép chuẩn. Con và bạn trai quen nhau và đi đến hôn nhân nhưng gia đình bạn trai không chấp nhận cho anh ấy theo đạo. Con muốn hỏi rõ về thủ tục xin làm phép chuẩn? Con nghe nói là trường hợp chưa có kết hôn và có con thì không được làm phép chuẩn, còn chuẩn bị kết hôn thì không được mà chỉ kêu gia đình 2 bên vào gặp Cha sở tại nơi ở, và cha mẹ 2 bên phải ký giấy cam kết cho con cái sau này được theo đạo, nhưng không được làm phép trong nhà thờ. Cho con xin hỏi điều trên có đúng không?

TuyetLan

 

Đáp:

a- Theo Giáo lý Công giáo, người Kitô hữu khi kết hôn thì buộc hôn nhân của họ phải được thực hiện trong một khế ước mang tính bí tích, điều này chỉ có thể thực hiện được giữa hai người nam nữ là Kitô hữu được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo. Vì thế, hôn nhân giữa một người được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo và một người không được rửa tội thi bất thành. Nói như thế, không có nghĩa là Giáo Hội ngăn cấm đôi bạn yêu nhau, Giáo Hội đã tiên liệu phương thế giúp người công giáo kết hôn thành sự với người không công gíao qua việc “chuẩn hôn phối”, tức là cho phép người công giáo kết hôn với người không công giáo. Phép chuẩn này được ban do Đấng bản quyền địa phương. Theo Giáo luật khoản 1125: Nếu có lý do chính đáng và hợp lý, Bản Quyền sở tại có thể ban phép ấy; tuy nhiên, đừng nên ban phép khi chưa hội đủ những điều kiện sau đây:

1. Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.

2. Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo.

3. Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy.

Như vậy anh và bạn anh hãy đến gặp cha sở tại nơi anh thuộc về, ngài sẽ hướng dẫn và giúp anh xin phép chuẩn. Cha sở sẽ trao cho anh tờ đơn xin chuẩn hôn phối, và đơn này do chính ngài gởi về Tòa Giám Mục sau khi ngài đã chứng thực.

b- Khi một người công giáo kết hôn với một người không công giáo thì có tội, không được “xưng tội, rước lễ”, người công giáo được gọi là ở trong “tình trạng rối”. Để tháo gỡ tình trạng này thì hoặc là người công giáo xin phép chuẩn như đã trình bày ở trên, hoặc là người phối ngẫu ngoài công giáo xin theo đạo công giáo. Giáo luật không có khoản nào nói đến việc có con rồi thì cấm không được xin phép chuẩn!


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP