Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 362

 Kính thưa Cha, con gái của con làm việc trong ngành y tế. Cháu nói với con: Con không trực tiếp hay phụ giúp trong việc phá thai; nhưng gặp trường hợp có người muốn phá thai, con phải giới thiệu đến nơi họ cần đến. Vậy xin cho con biết - có phạm tội không? - nếu có, phải giải quyết thế nào?

SơnNgô

 

Đáp:

Giáo luật khoản 1398 viết: “Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết”. Theo điều khoản 1398, con gái của anh không phải là người trực tiếp thi hành việc phái thai, tuy nhiên, điều 1329 cũng đã nói đến hình phạt dành cho những người đồng lõa trong việc phá thai, đó là:

 - Y tá, bác sĩ thực hiện việc phá thai, hoặc dược sĩ bán thuốc phá thai.

 - Những người đã xúi giục, khuyến khích việc phá thai.

 - Cha mẹ, anh chị em, bè bạn đã tham gia tích cực vào công việc phá thai.

Nếu con gái của anh tích cực hướng dẫn để giúp người ta đạt tới mục đích phá thai thì có thể được coi là đồng lõa. Theo như thơ trình bày của anh, có thể con gái anh không phạm tội và vì thế không bị bất cứ một hình phạt nào, vì  con gái anh chỉ hành động đơn giản là thông báo cho biết các bệnh viện có tiến hành việc phá thai. Tuy nhiên, theo lương tâm công giáo, con gái anh có trách nhiệm phải nói cho người ta biết về giá trị của sự sống, và việc bảo vệ sự sống.

Nếu con gái anh cảm thấy có tội, cô nên đến tòa cáo giải trình bày với cha giải tội. Trong trường hợp cha giải tội xêt là cô đồng lõa trong việc phá thai, thì theo Giáo luật khoản 1357 §1 “cha giải tội có thể tha ở toà trong, lúc ban bí tích, vạ tuyệt thông tiền kết hay vạ cấm chế tiền kết chưa được tuyên bố, nếu hối nhân cảm thấy khổ sở khi phải sống trong tình trạng tội trọng suốt thời gian cần thiết để Bề Trên có thẩm quyền định liệu”. Khi tha vạ, cha giải tội phải buộc hối nhân, nếu bất tuân, thì sẽ mắc vạ lại, trong vòng một tháng phải thượng cầu lên Bề Trên có thẩm quyền hay lên tư tế có năng quyền và phải tuân theo quyết định của ngài; trong khi chờ đợi, cha giải tội phải ra một việc đền tội cân xứng và phải buộc đương sự sửa chữa gương xấu cũng như đền bù thiệt hại trong mức độ cần thiết; cũng có thể nhờ cha giải tội thực hiện việc thượng cầu này, nhưng không nêu danh tính của hối nhân (Điều 1357 §2). Hiện nay, tại Việt Nam,trong một số Giáo Phận, Đức Giám Mục ban năng quyền cho các linh mục thuộc Giáo phận được tha vạ tuyệt thông tiền kết, trong khi ban bí tích Giải Tội, cho những ai thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP