Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 359

Kính xin Cha cho con biết về việc đi dự đám cưới ngoài hôn phối (không có thánh lễ trong thánh đường) con có bị phạt vạ không ? Nếu bị ,thì con phải làm cách nào để được tha vạ? Đó có phải là một trọng tội không? Nếu cố ý, thì có trở thành trọng tội không?

vuontieu54

 

Đáp:

Giáo luật không có khoản nào nói về việc phạt vạ những người dự đám cưới của những đôi hôn phối công giáo nhưng không cử hành bí tích hôn phối. Tuy nhiên, vì ích lợi mục vụ, Giáo luật cũng dành cho Bản Quyền địa phương thẩm quyền đưa ra những án lệnh phù hợi với hoàn cảnh của từng địa phương. Bạn có thể hỏi cha xứ của bạn về vấn đề này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP