Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 356

Thưa cha, con muốn tìm hiểu lịch sử Giáo Hội. Vậy con có nên tìm hiểu thông qua wikipedia không?

phucmeyou

 

Đáp:

Wikipedia là cuốn bách khoa toàn thư online có nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Mục từ về Giáo Hội Công Giáo Rôma dịch ra tiếng Việt không chính xác, nhiều chỗ sai hoàn toàn. Đây chỉ mang tính tự điển nên không thể là tài liệu để nghiên cứu về lịch sử Giáo Hội cách nghiêm túc được. Để hiểu về lịch sử Giáo Hội đúng đắn, bạn nên đến các thư viện của các học viện Công giáo tìm đọc các sách lịch sử về Giáo Hội Công giáo. Nếu bạn muốn đọc bản tiếng Việt, bạn có thể tìm đọc bộ sách của cha Bùi Đức Sinh, O.P., hoặc của cha Augustinô Nguyễn văn Trinh.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP