Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 353

Kính thưa quý Cha/Sour/Các Anh Chị Em, Con muốn hỏi về trường hợp của con có được hưởng Đặc Ân Thánh Phêrô không? Con đã ly dị được 4 năm, cả con và chồng cũ con đều là người Công Giáo, vì lý do không hợp nhau, không thể mang lại hạnh phúc khi sống chung nên buộc phải chia tay. Nay con muốn lập gia đình với một người cũng có Đạo (Công giáo) và anh ấy chưa từng kết hôn, vậy con có thể đứng đơn xin đặc ân thánh Phêrô để tháo gỡ hôn nhân trước không? Và nếu được con phải làm gì, xin và nộp đơn ở đâu? Cám ơn Cha/Soure/Các Anh chị em...

Ng.Ch.

 

Đáp:

Trước tiên bạn cần phải biết đặc ân thánh Phêrô là gì? Trong vấn đề liên quan đến Bí tích Hôn phối có hai đặc ân Phaolô và Phêrô.

Vào thế kỷ XVI, Giáo Hội nói đến đặc ân Phêrô dựa vào quyền dựa trên quyền đại diện của Thánh Phêrô do các Đức Giáo Hoàng nắm giữ. Giáo Luật đề cập đến hai trường hợp ở các điều khoản 1148 và 1149. Khoản 1148 nói đến trường hợp: Một ông chồng với nhiều bà vợ, sau khi trở lại đạo, chỉ có thể giữ một bà vợ thôi. Trên nguyên tắc thì phải ở với bà cả. Nhưng nếu việc sống chung với bà ấy gây khó khăn thì Giáo Luật cho phép ông chọn một bà, bất cứ bà nào, và chia tay với các bà khác. Khoản 1149 nói đến trường hợp: Một đôi vợ chồng ngoại đạo bị ngăn trở không thể sống chung vì lý do tù đày hay bách hại, kế đó một bên trở lại đạo. Người này có thể lấy người khác, cho dù trong thời gian ấy, người kia cũng trở lại đạo.

Ngoài ra Bộ Giáo lý Đức Tin quy định thêm một trường hợp khác: Một người Công giáo đã xin phép chuẩn ngăn trở dị giáo để kết hôn với một người không được rửa tội. Cuộc hôn nhân của họ hữu hiệu theo Giáo Luật nhưng xét vì cuộc hôn nhân ấy chưa phải là bí tích nên còn có thể tháo gỡ được. Nói chung, đặc ân Thánh Phêrô liên quan đến những vụ hôn nhân chưa phải là bí tích. Những vụ này, vì lý do đức tin, có thể được tháo gỡ do Đức Thánh Cha.

Căn cứ vào các điều nói trên, trường hợp của chị không thể hưởng đặc ân thánh Phêrô được, vì hôn phối đầu tiên theo như chị trình bày đã là Bí tích rồi.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP