Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 351

Xin cha cho con hỏi: con đang bối rối không biết mình có phạm tội trọng không. Con đã có xem một số hình ảnh lãng mạn trên mạng. xin cho con biết mức độ xem nhưng hình ảnh đó như thế nào sẽ bị phạm tội trọng, tội nhẹ? Con xin cám ơn Cha rất nhiều.

Ph.

 

Đáp:

Để có thể được coi là tội trọng, theo Giáo lý của Giáo hội, cần hội đủ ba điều kiện nầy:

-          Phạm đến điều nghiêm trọng. Điều nghiêm trọng đó được xác định trong 10 giới răn của Chúa

-          Phạm tội với sự chấp thuận và đầy đủ ý thức

-          Cố tình phạm

Hành vi của bạn có thể là tội trọng và cũng có thể là tội nhẹ tùy điều đó có hội đủ ba điều kiện đó hay không.

Đó chỉ là cách đánh giá để phân biệt tội trọng và tội nhẹ. Thiết nghĩ, đời sống đức tin của chúng phải là một hành trình thanh luyện để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Kitô. Cho nên, chúng ta không chỉ nên dừng lại ở chỗ tội trọng hay tội nhẹ, nhưng là chúng ta luôn tự vấn: tôi đã thực sự để tình yêu Chúa Kitô chi phối toàn bộ cuộc sống tôi chưa? Tôi có thực lòng yêu mến Chúa không?


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP