Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 350

Kính thưa cha, xin cha giải thích giúp con:

1. Hai người không phải là công giáo kết hôn dân sự có được phép ly dị hay không?

2. Hai người: một có đạo một không có đạo đã kết hôn theo phép đạo, được tháo gỡ khi nào?

3. Hai người ngoại đạo lấy nhau có hôn thú, khi cả hai theo đạo, cần phải làm gì?

4. Hai người có đạo lấy nhau mà không có phép đạo sẽ bị "Rối hôn phối" không được lãnh bí tích nào. Muốn trở lại, cần phải làm gì?

5. Hai người có đạo Công giáo kết hôn dân sự có được ly dị hay không?

Chân thành cám ơn Cha.

Trúc Anh

 

Đáp:

1-       Hai người không phải là công giáo kết hôn dân sự có được phép ly dị hay không?

Xét theo luật dân sự, thì ngày nay nhiều nước trên thế giới chấp nhận cho các cặp vợ chồng được ly dị; xét theo Giáo lý Công giáo, Giáo Hội Công giáo không chấp nhận việc ly dị của hai vợ chồng kết hôn hợp pháp theo dân luật. Công đồng Vatican II đã minh định: “Đấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban những qui luật riêng cho cộng đồng của sự sống và tình yêu đầy thân mật giữa đôi vợ chồng. Cuộc sống chung đó được gầy dựng do giao ước hôn nhân, nghĩa là do sự ưng thuận không thể rút lại của từng cá nhân. Như thế, bởi một hành vi nhân linh, trong đó, hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón nhận nhau, nhờ sự an bài của Thiên Chúa, phát sinh một định chế vững chắc có giá trị ngay cả đối với xã hội. Vì lợi ích của lứa đôi, của con cái và của xã hội, mối dây liên kết linh thiêng này không thể đặt dưới sự phân xử tùy tiện của con người. Thật vậy, chính Thiên Chúa là Đấng tác tạo hôn nhân, vốn được thiết lập với nhiều giá trị và mục đích khác nhau” (Hiến chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng, số 48), vì thế, Giáo Hội luôn trung thành bảo vệ đặc tính chính yếu của hôn nhân một vợ một chồng và bất khả phân ly.

2-      Hai người: một có đạo một không có đạo đã kết hôn theo phép đạo, được tháo gỡ khi nào?

Hôn nhân khác đạo một khi đã kết hôn thành sự theo Giáo luật thì không được tháo gỡ. Giáo luật, số 1141, đã khẳng quyết: “Một cuộc hôn nhân thành nhận và hoàn hợp không thể được tháo gỡ do bất cứ quyền bính nhân loại nào và vì bất cứ lý do nào, trừ lý do tử vong”.

3-      Hai người ngoại đạo lấy nhau có hôn thú, khi cả hai theo đạo, cần phải làm gì?

Không cần phải làm gì nữa cả. Qua Bí tích Rửa tội cả hai vừa lãnh nhận, hôn nhân tự nhiên sẽ đương nhiên được nâng lên hàng bí tích.

4-      Hai người có đạo lấy nhau mà không có phép đạo sẽ bị "Rối hôn phối" không được lãnh bí tích nào. Muốn trở lại, cần phải làm gì?

Nếu hai người công giáo kết hôn bất hợp luật (được hiểu là Giáo luật), thì hôn phối đó không thành sự, cho nên muốn trở lại cần phải thực hiện cuộc hoán cải qua Bí tích Giao hòa. Nếu cả hai muốn tiếp tục là vợ chồng của nhau cần phải cử hành Bí tích hôn phối theo luật định. Nếu không muốn sống chung thì buộc phải chia tay.

5-      Hai người có đạo Công giáo kết hôn dân sự có được ly dị hay không?

Mặc dầu Giáo Hội luôn ra sức bảo vệ đặc tính hôn nhân tự nhiên: đơn nhất và bất khả phân ly, nhưng các kitô hữu còn bị chi phối bởi đời sống đức tin, cho nên, theo Giáo luật 1022 §2 : Giữa hai người đã được rửa tội không thể có khế ước hôn nhân thành sự, nếu đồng thời không là bí tích. Vì vậy, Giáo Hôi không chấp nhận các kitô hữu chỉ lấy nhau theo khế ước dân sự mà không muốn lãnh nhận bí tích, có nghĩa là Giáo Hội không nhìn nhận hôn phối dân sự của họ.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP