Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Hỏi 349

Thưa cha, theo Giáo lý Giáo Hội dạy thì mọi người đều có Thiên thần bản mệnh. Vậy có phải người ngoại giáo cũng có Thiên thần bản mệnh không ạ?

Trung Được

 

Đáp:

Thánh Augustinô đã nói về các Thiên Thần như sau: Thiên thần là tên gọi chỉ chức vụ, chứ không chỉ bản chất. Nếu bạn tìm tên gọi chỉ bản chất của vị này, thì đó là thiêng liêng, nếu bạn tìm tên chỉ chức vụ, thì đó là Thiên Thần; vị ấy là gì, thì là thiêng liêng, vị ấy làm gì, thì là Thiên Thần” (x. Augustinô, narration in Psalmum 103, 1, 15). Như vậy, Thiên thần bản mệnh, còn được gọi là Thiên thần hộ thủ, được Thiên Chúa đặt bên cạnh các tín hữu để trợ lực và hướng dẫn họ đi trong đường ngay nẻo chính nhằm đạt tới sự sống đời đời được coi đó như là chức vụ. Vì thế, chỉ có các tín hữu mới có các Thiên thần bản mệnh, như là những vị thiêng liêng có chức vụ, nhằm giúp các tín hữu giữ và sống đức tin. Người ngoại giáo không có đức tin thì không cần đến sự hộ thủ này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP