Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 348
Thưa cha, con 29 tuổi, con phạm tội quan hệ đồng tính nam với em dưới tuổi vị thành niên. Con đi xưng tội và chỉ nói rằng: “con quan hệ tình dục” với cha tại tòa. Như vậy con đã thiếu sót hay không? Đặc biệt hôm trước, tại tòa giải tội cha ngồi tòa hỏi con về đối tượng con đã quan hệ. Con đã rất bối rối và xấu hổ, con không biết phải nói sao thì cha xứ hỏi tiếp “người đó là bạn gái của con?” con vội vàng nói tiếng “vâng” cha khuyên giải con và ban phép giải tội. Nhưng con cảm thấy áy náy và lo âu. Vì con nghĩ rằng mình đã làm hư bí tích giải tội vì có sự không rõ ràng trong đó. Và phạm sự thánh vì đã rước lễ. Con sợ vì những điều trên quá!. Mà con nghĩ đến đi xưng tội con lại sợ hơn. Sợ vì thấy mình xấu hổ, sợ vì sợ cha hỏi, con lại phạm tội nói dối…. Con không biết phải làm sao. Mong cha trả lời cho con biết. Con thật sự sợ! con cám ơn cha!

V.T.

 

Đáp:

Việc xưng thú những tội trọng khi vào tòa hòa giải là một đòi hỏi theo luật bí tích. Theo Giáo luật: “Tín hữu buộc xưng thú, sau khi xét mình kỹ lưỡng, hết mọi tội nặng, theo từng loại và số, mà mình ý thức đã sa phạm sau khi chịu phép Rửa Tội mà chưa được trực tiếp tha thứ bởi quyền tháo gỡ của Giáo Hội hoặc chưa thú nhận trong việc xưng tội riêng. Tín hữu được khuyến khích nên xưng hết cả những tội nhẹ nữa” (Ðiều 988). Nếu xét loại tội thì việc xưng thú “con quan hệ tình dục” có thể hiểu là đã xưng đủ về loại tội, dù không được rõ ràng. Cha giải tội muốn hiểu rõ hơn để có thể ban những lời khuyên thích hợp và hữu hiệu hơn. Theo những chi tiết anh thuật lại về những câu đối thoại trong lần xưng tội đó không làm hư phép giải tội. Anh hãy tin tưởng vào Chúa và yên trí Chúa đã tha thứ tất cả cho Anh và đừng sợ hãi nữa.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP