Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 347

Thư cha, cho con xin hỏi:

1. Làm thế nào rửa tội cho thai nhi trong bụng hai tháng bị xảy thai (được bệnh viện xử lý…)

2. Có thể xin rửa tội thiêng liêng cho thai nhi trong bụng không?

3. Vì khó khăn trong việc thụ thai có thể dùng thuốc kích thích rụng trứng được không hoặc dùng phương pháp sperm injection được không?

T.T.V.

 

Đáp:

  1. Rửa tội thai nhi: Các thai nhi trong dạ mẹ là những con người do đó trong trường hợp xẩy thai hay nguy tử cũng cần phải rửa tội cho các thai nhi, hoặc tuyệt đối khi biết chắc còn sống, hoặc rửa tội hồ nghi khi không chắc thai nhi còn sống. Cách thức rửa tội nếu khi thai đã ra ngoài mà còn trong bọc thì dúng cả bọc vào trong nước ấm và xé bọc để nước có thể chạm tới thai nhi và đồng thời đọc công thức rửa tội theo thường lệ. Nếu hồ nghi thì đọc: “nếu con còn sống, ta rửa con nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.”

  2. Việc rửa tội thiêng liêng đó là thực hành đạo đức và trông cậy phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc này không thay thế việc rửa tội bề ngoài một cách pháp lý.

  3. Những hỗ trợ y khoa hợp pháp như thuốc thang kích thích việc rụng trứng có thể sử dụng. Nhưng phương pháp bơm tinh trùng (sperm injection) chắc chắn không được phép.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP