Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 343
Kính thưa cha, chúng con đã có 2 đứa con với nhau, nhưng vài năm nay mỗi khi con tỏ ý muốn gần gũi Vợ con luôn từ chối chuyện chăn gối mà không chịu nói lý do gì cả và con đã thủ dâm để làm dịu đi sự đòi hỏi của thể xác. Vậy con có tội không? Tội nặng hay nhẹ. Con có được rước lễ không nếu chưa đi xưng tội? Xin cảm ơn cha.

T.N.

 

Đáp:

Việc giải quyết sinh lý qua việc thủ dâm như vậy là điều không thể chấp nhận được. Còn việc cụ thể trong mỗi trường hợp theo chủ quan là tội nặng hay nhẹ còn phải xét theo nhiều yếu tố khác. Giáo Lý Công Giáo cũng đã dạy: “Để đưa ra một phán quyết quân bình về trách nhiệm luân lý của các đương sự, và để định hướng cho hành vi mục vụ, người ta phải lưu tâm đến sự thiếu trưởng thành về đời sống tình cảm, về sức mạnh của các tập quán họ đã mắc phải, về tình trạng xao xuyến và các nhân tố tâm thần hoặc nhân tố xã hội khác, vì tất cả các nhân tố này có thể giảm bớt, thậm chí giảm xuống mức tối thiểu sự qui tội luân lý” (GLCG 2352).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP