Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 34
2

Dấu chỉ của ơn gọi hôn nhân là gì? Và trách nhiệm đối với bạn đời, con cái, xã hội nhân loại và trước mắt Thiên Chúa?

L.T.

 

Đáp:

Khi nói tới ơn gọi ta có nhiều lãnh vực phải bàn giải. Ơn gọi căn bản của chúng ta là ơn gọi làm Kitô hữu. Chúng ta được gọi để sống chân lý đức tin Kitô giáo: Yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân. Vì yêu Chúa và đồng loại chúng ta phải thực thi lời mời gọi loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường và bậc sống.

Theo vấn nạn nêu trên, có ý nói về ơn gọi theo bậc sống. Một Kitô hữu có thể được kêu gọi sống đời linh mục, tu sĩ, hay sống bậc giáo dân. Trong bậc sống giáo dân có người được gọi để sống độc thân giữa đời nhưng đa số là được gọi để sống bậc sống gia đình. Do đó, ơn gọi sống bậc gia đình cũng là một ơn gọi cao quý của tín hữu.

Tôi căn cứ vào dấu hiệu nào để biết tôi được gọi sống trong bậc này?

Khi nói tới ơn gọi là mặc nhiên chúng ta chân nhận Chúa là tác giả của ơn gọi. Chính Chúa gọi ta, mỗi người một ơn gọi cá biệt. Nếu Ngài đã muốn gọi, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ ý muốn đó cho ta bằng cách này hay cách khác. Chúa có cách riêng của Ngài để tỏ cho ta biết ý muốn của Ngài. Ta không thể bắt Chúa phải làm thế này hay thế khác cho ta. Chúng tôi không có câu trả lời vắn gọn cho vấn nạn “Dấu chỉ của ơn gọi hôn nhân là gì?” Chúng tôi chỉ có thể góp ý trong vấn đề này:

·         Trước hết phải cầu nguyện

·         Rồi trao đổi với những người có kinh nghiệm

·         Với thời gian, qua cầu nguyện và học hỏi, ta sẽ tìm ra ý Chúa cho ta.

·         Chúng ta không nên lo lắng quá. Từng bước, từng bước Chúa sẽ chỉ cho các bạn biết ơn gọi của mình.

Bất cứ ơn gọi sống bậc nào trước hết có thể nhận ra một “xu hướng” về bậc sống ấy. Có những người ngay từ nhỏ đã nghĩ đến đời sống linh mục hay tu sĩ và cảm thấy thích thú. Có những người khác lại chỉ nghĩ đến đời sống vợ chồng. Xu hướng tự nhiên này chưa phải là yếu tố quyết định nhưng ít nhất cũng là một dấu sơ khởi.

Thực tế cũng phải kiểm xét khả năng, điều kiện của bản thân đối với các bậc sống ấy. Muốn theo đuổi lý tưởng linh mục chắc chắn phải có khả năng trí tuệ có thể học được theo chương trình đào tạo linh mục. Nếu trí khôn kém quá thì là một dấu khá chắc chắn để biết mình không có ơn theo hướng đó. Đời sống gia đình trong bậc vợ chồng chắc chắn cũng có những đòi hỏi theo trách nhiệm và bản tính của bậc sống. Phải có trách nhiệm nuôi sống gia đình, nếu có hay không có khả năng chăm nuôi một gia đình cũng là một vấn đề để minh định mình có ơn gọi trong bậc sống đó hay không.

Ngoài ra những dấu chỉ cũng có thể nhận ra khi xét đến những “cơ hội”. Có xu hướng về một bậc sống nào nhưng lại không có cơ hội để đạt tới bậc sống đó thì cũng là một dấu rõ ràng không thể có ơn gọi trong bậc sống đó. Muốn sống bậc gia đình nhưng không ai chịu “lấy” thì phải âm thầm, vui vẻ chấp nhận sống đời “độc thân” và phải khám phá ra ơn gọi sống độc thân giữa đời. Giáo Lý Công Giáo đã dạy rằng: “Một số người không lấy vợ lấy chồng hầu có thể chăm lo cho cha mẹ, hoặc lo cho anh chị em mình, hoặc để chuyên lo một nghề nghiệp, hoặc vì những lý do đáng tôn trọng khác. Những người đó có thể đóng góp nhiều cho lợi ích của gia đình nhân loại” (số 2231). “Một số người, do những hoàn cảnh cụ thể, và thường không do ý muốn của họ: đó là con số đông những người sống độc thân. Họ rất gần với Trái Tim Chúa Giêsu và đáng được Giáo Hội, nhất là các vị chủ chăn thương yêu và lo lắng cho” (số 1658).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP