Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 340

Thưa cha, một số tài liệu nói về Vạ rút phép thông công, có đề cập việc phạt vạ cho ai "Giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ sáu". Xin cha giải thích thêm về tội này, con kính cảm ơn Cha.

L.T.

 

Đáp:

Vạ tuyệt thông hay rút phép thông công là hình phạt nặng nhất trong Giáo Hội. Ai mắc vạ này thì bị cấm:

1. không được tham phần bằng bất cứ cách nào như thừa tác viên vào việc cử hành Hy Tế Thánh Thể, hay vào các lễ nghi phụng tự nào khác;

2. không được cử hành các bí tích hay á bí tích, và lãnh nhận các bí tích;

3. không được hành sử chức vụ, tác vụ, hay bất cứ nhiệm vụ nào, hay thi hành các hành vi cai trị (xem GL 1331).

Còn tội “giải tội cho đồng phạm” tức là tội một tư tế (linh mục) giải tội cho một hối nhân mà chính vị tư tế lại phạm tội điều răn thứ sáu với hối nhân này. Người giải tội như vậy sẽ bị tức khắc mắc vạ tuyệt thông và phải Đức Giáo Hoàng mới tha cho được.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP