Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 339

Kính thưa cha, con là người Công Giáo con kết hôn với người không Công Giáo, trong khi con xin giấy làm phép chuẩn để hoàn thành nghi thức trong Công Giáo nhưng giấy tờ con xin đã trễ khi đám cưới diễn ra và giờ con đang có em bé nhưng con chưa làm được phép chuẩn vì nhà con đang có tang ông ngoại của con nên con không biết giải quyết vấn đề như thế nào? Con xin cha cho con hướng giải quyết.

T.V.

 

Đáp:

Nếu người lập gia đình với chị là người không Công giáo và chưa rửa tội, nếu không có phép chuẩn, đám cưới của anh chị không thành. Do đó phải lo liệu để hợp thức hóa sớm bao nhiêu có thể. Tốt nhất hãy trình bày với Cha Sở về sự thật đó và xin Ngài giúp đỡ giải quyết. Những lợi ích của linh hồn của anh chị phải ưu tiên hơn mọi bận tâm khác.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP