Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 335

Xin cha cho con hỏi: khi rước mình thánh là chúng ta đón tiếp mình và máu thánh của Chúa Giê-su luôn phải không cha? vậy thì cần gì phải lấy mình thánh Chúa chấm vào rượu (rượu đã trở thành máu thánh Chúa) cho đôi tân hôn trong ngày lễ thành hôn của họ. Làm như thế ít nhất là gây hiểu sai về mình thánh Chúa cho những người tham dự thánh lễ. Nhờ cha giải thích cho chúng con. Chúng con cảm ơn cha!

X. Hoà

 

Đáp:

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo đã dạy: “Nhờ sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Kitô dưới mỗi hình bánh rượu, cho nên việc rước lễ dưới hình bánh mà thôi cũng cho ta được hưởng nhờ tất cả hiệu quả của phép Thánh Thể. Vì những lý do mục vụ, cách rước lễ này đã trở thành hợp pháp và thông thường trong nghi thức Latinh. ‘Việc hiệp lễ được thực hiện cách đầy đủ hơn với dấu hiệu cả hình bánh và hình rượu. Với hình thức này, dấu hiệu của bữa tiệc Thánh Thể được nêu rõ hơn.’ Đó là cách rước lễ thông thường nơi các nghi thức Đông phương” (GLCG 1390).

Chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể chứ không phải chỉ là làm cho đủ theo nghi thức. Giáo Hội đã cho phép và còn cổ võ để cử hành đầy đủ hơn, nói rõ hơn ý nghĩa bữa ăn Tiệc Ly trong Thánh Lễ đầu tiên. Chúng ta không nên quan niệm “ăn bánh xong” là Chúa “nhập” vào nhưng là cử hành cả một biến cố, một mầu nhiệm, một sự kiện, một cuộc trao ban… Bắt đầu kết hợp với Chúa từ khi bắt đầu dâng lễ. Kết hợp bằng đức tin, tình yêu, lời cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa… Một cuộc kết hợp chứ không chỉ là những hành vi đơn độc. Việc đôi tân hôn hiệp lễ dưới hai hình còn bao gồm nhiều ý nghĩa cao đẹp nữa về mầu nhiệm Giáo Hội mà ít đôi hôn phối trân trọng điều đó. Giáo Lý Công Giáo đã cẩn thận ghi: “cho nên việc hai người phối ngẫu đóng ấn tín của sự ưng thuận hiến thân trọn đời cho nhau, được kết hiệp với sự Chúa Kitô hiến dâng cho Giáo Hội, là điều hợp lý, và họ rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa Kitô để ‘làm nên một thân thể’ trong Chúa Kitô” (GLCG 1621).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP