Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 33
4

Thưa cha, có phải Kinh Thánh là bất di bất dịch, một dấu, một phẩy trong kinh thánh đều không được sửa đổi? Con đọc bài đọc kinh thánh trước khi đi xem lễ nhưng nhiều khi con thấy Cha làm lễ đọc cùng bài kinh thánh mà có nhiều từ khác với bài con đọc trước đó? Và xin cha giải thích cho con câu kinh thánh ở Ga 6,27 có ghi "...lương thực thường tồn..." có chính xác không hay là phải "lương thực trường tồn"? Con cám ơn Cha!

Xuân Hoà

 

Đáp:

Lời Chúa thì không ai được thay đổi theo ý mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh có nhiều bản dịch khác nhau, có thể cùng được giáo quyền chuẩn nhận. Do đó có thể Cha và Anh sử dụng những bản dịch khác nhau. Hơn nữa, có thể người đọc vì lý do nào đó đọc sai chính tả. Ta không nên vội vã kết luận họ cố tình xuyên tạc Thánh Kinh. Theo bản dịch của nhóm dịch Phụng Vụ Giờ Kinh thì ghi “lương thực thường tồn” trong khi bản Vulgata ghi “non cibum qui perit sed qui permanet in vitam aeternam” hay các ngôn ngữ khác cũng mang ý nghĩa tương tự: của ăn tồn tại cho cuộc sống vĩnh cửu. Tôi nghĩ “trường” là dài, còn “thường” nhấn mạnh tới tính cách “tồn tại”, “thường xuyên”, “luôn mãi”. Không nên vội vã để quyết đoán đúng sai trong trường hợp này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP