Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 332

Chào cha, con năm nay đang 17 tuổi nhưng trong suy nghĩ của con thỉnh thoảng hay có những suy nghĩ muốn phạm tội với một người nữ. Và thỉnh thoảng con vẫn hay dùng hình thức tự sướng để thỏa mãn những mong muốn của mình. Hành động và suy nghĩ ở trên là đúng hay sai? Con đã phạm tội gì chưa? Nếu phạm rồi thì con nên đi xưng như thế nào? Làm cách nào để con chừa hẳn đi? Cha hãy cho con những điều khuyên nhủ và dạy bảo đối với những hành vi trên của con để con có thể chừa một cách triệt để, để không làm mất lòng Chúa nữa.

T.K.

 

Đáp:

Chúng tôi rất thông cảm với Anh vì những cám dỗ trong phạm vi đức trong sạch. Những ước muốn quan hệ tình dục với người khác ngoài hôn nhân là tội ta thường gọi là “tội tư tưởng” nhưng đúng hơn đó là tội trong ước muốn. Ngoài ra, sử dụng những hình thức tự sướng đó là phạm tội thủ dâm, một loại tội mà Giáo Hội đã dạy chúng ta: “thủ dâm là một hành vi hỗn loạn nặng nề tự bản chất nó” (GLCG 2352). Nếu một người đã ý thức điều này mà cố tình lỗi phạm là một tội trọng, cần phải được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải để làm hòa với Thiên Chúa. Việc chừa bỏ tật xấu này không phải là việc dễ tuy nhiên cũng không phải là một điều không có thể. Với những trợ lực do ơn Chúa, những phương thức siêu nhiên như cầu nguyện, linh hướng, còn có những phương thức tự nhiên như việc tránh dịp, tránh nhàn rỗi, tích cực tham gia những công việc từ thiện bác ái xã hội, hướng những năng lực của mình tới lợi ích của tha nhân thay vì hướng về những thú vui ích kỷ và trống rỗng. Tập quán thủ dâm cũng chứng tỏ một sự thiếu trưởng thành trong lãnh vực tâm sinh lý. Không ai muốn mình là người thiếu trưởng thành mãi mãi. Chúc Anh can đảm đứng dậy và tận dụng tất cả nghị lực của mình vào những kế hoạch hữu ích và lành mạnh. Xin Mẹ Maria giúp Anh cách đặc biệt để thắng cơn cám dỗ nặng nề này.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP