Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 3
27

Con chào Cha con nghe nói có 2 Maria được nhắc đến trong kinh thánh (ngoại trừ Mẹ Maria); vậy làm sao con phân biệt được? Con cảm ơn Cha nhiều kính chúc Cha an mạnh.

Văn Hậu

 

Đáp:

Trong Thánh Kinh có nhiều người mang tên Maria. Nguyên trong Tân Ước ta có thể kể ra:

-   Maria: Mẹ của Chúa Giêsu (Luca đoạn 1-2)

-   Maria Mađalena: một phụ nữ Chúa Giêsu đã trừ 7 quỷ, sau đó Chị đã theo Chúa làm môn đệ (Lc 7:37; 8:23; 7:36-50)

-   Maria Bethany: Chị của Lazarô và em của Matta (Lc 10:38-42)

-   Maria Mẹ của môn đệ Giacôbê và Joses (Mt 27:55-61)

-   Maria Mẹ của Gioan Marcô (Cv 12:12)

-   Maria ở Roma (Rm 16:6).

Xin đọc Kinh Thánh để trong mạch văn và chú giải để có thể phân biệt được.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP