Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 3
26
Cha cho con xin hỏi ý nghĩa tội vạ tuyệt thông nghĩa là gì? Con xin cám ơn cha!

Trung Kien

 

Đáp:

Vạ tuyệt thông là một hình phạt có lẽ nặng nhất theo Giáo Luật. Người mắc vạ này bị cấm:

1. không được tham phần bằng bất cứ cách nào như thừa tác viên vào việc cử hành Hy Tế Thánh Thể, hay vào các lễ nghi phụng tự nào khác;

2. không được cử hành các bí tích hay á bí tích, và lãnh nhận các bí tích;

3. không được hành sử chức vụ, tác vụ, hay bất cứ nhiệm vụ nào, hay thi hành các hành vi cai trị.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP