Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 324
Những người hiện có ông, bà, cha, mẹ đang theo đạo phật thì có thể theo đạo Thiên Chúa được không?

M.D.

 

Đáp:

Giáo Hội của Chúa sẵn sang đón tiếp tất cả mọi người. Do đó dù là một phần tử của gia đình Phật Giáo, nếu muốn đều có thể gia nhập Giáo Hội Công Giáo.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP