Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 323
* Xin hỏi: nếu một người đồng tính sau khi họ lấy vợ, vậy có tội không? Đáp: "Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hoặc những người nữ với nhau: Những hành vi này nghịch với luật tự nhiên." * "Những hành vi này nghịch với luật tự nhiên" = Họ được sinh ra là như vậy rồi. Đó là giới tính tự nhiên khi họ được sinh ra. Đó là thể tự nhiên mà họ có. Họ không tập thành, không tự ý đổi giới tính... vậy sao gọi là "không tự nhiên". Xin Cha giải thích cái "không tự nhiên" này.

N.C.

 

Đáp:

Từ ngữ “tự nhiên” được dùng ở đây theo nghĩa mà Giáo Hội chủ trương khi bàn tới luật tự nhiên: Tự nhiên không có ý nói về tự nhiên thể lý hay sinh lý mà nói tới con người với yếu tính tâm linh (spiritual) và thể xác (corporeal) là chủ động của mọi hành vi nhân linh. Thiên Chúa dựng nên con người có giới tính – nam/nữ - khác nhau và bổ túc cho nhau để đạt mục đích mà Chúa muốn để con người truyền sinh và được hạnh phúc. Giáo Hội không lên án khuynh hướng đồng tính nhưng không chấp nhận hành vi đồng tính vì “chúng đóng cửa không cho hành vi tính dục ban tặng sự sống. Chúng không xuất phát từ một sự bổ khuyết cho sinh hoạt tình cảm và tính dục thật sự. Chúng không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào” (GLCG 2357).

Chúng ta dễ có sự lẫn lộn hai ý niệm “tự nhiên” với nghĩa “không kiềm chế” và “tự nhiên” với ý nghĩa “theo bản tính con người” có lý trí và ý muốn tự do. “Tự nhiên” không có nghĩa là phải chiều theo “khuynh hướng” của lãnh vực sinh lý. Trái lại, “tự nhiên” trong ý nghĩa con người có trách nhiệm hành động theo bản tính: Phải suy nghĩ và chọn lựa khôn ngoan theo đúng nghĩa vụ luân lý của mình. Bình thường người nam hướng về người nữ, nhưng con người cũng phải hành động theo bản tính người của mình, nghĩa là không phải mọi người khác phái là ta có thể quan hệ tính dục một cách vô trách nhiệm. Một số ít người có khuynh hướng đồng tính cũng phải có trách nhiệm hành động theo bản tính nhân loại của mình tức là phải chọn lựa có trách nhiệm. “Tự nhiên” khi tôi nhịn lâu sẽ cảm thấy đói, nhưng vì “bản tinh nhân loại” buộc tôi phải suy nghĩ và chọn lựa chứ không phải cái gì cũng ăn mà trái lại chỉ ăn thức gì đáng ăn, nên ăn và được phép ăn.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP