Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 320
Xin cho con biết ý nghĩa và tầm quan trọng của phụng vụ trong đời sống Kitô hữu. Cám ơn Cha nhiều.

Thuy

 

Đáp:

Phụng vụ theo nghĩa gốc của từ ngữ (liturgia) có nghĩa là công vụ, là sự phục vụ của hoặc cho dân chúng. Trong Kitô giáo, từ phụng vụ chỉ sự Dân Chúa dự phần vào “công cuộc của Thiên Chúa”. Phụng vụ là việc thờ phượng công cộng của Giáo Hội. Công Đồng Vatican II đã nói lên tính cách quan trọng khi viết: “Tất cả các cử hành phụng vụ, xét như là công việc của Chúa Kitô linh mục và Thân Thể Ngài là Giáo Hội, đều là hành động linh thánh cao cả, không một hành động nào khác của Giáo Hội có thể đạt được mức hiệu năng như thế: (SC 7).

Các việc thông thường chúng ta thường cử hành đó là các Bí Tích, Á Bí Tích và Phụng Vụ Giờ Kinh.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP