Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 3
15
Thưa Cha, con muốn hỏi Cha về việc xin lễ cho các linh hồn: có phải linh hồn nào được xin lễ thì khi đó linh hồn ấy được một ơn đặc biệt phải không thưa Cha.

V.V.

 

Đáp:

Trong Thánh Lễ hay Hy Lễ Thánh Thể, toàn thể Giáo Hội kết hợp với lễ tế và lời chuyển cầu của Chúa Kitô. Mọi tín hữu còn sống cũng như đã qua đời đều được Chúa Kitô cầu nguyện cho trong Thánh Lễ. Chúng ta tham dự Thánh Lễ hay có ý xin dâng lễ cầu cho một người đặc biệt nào đó, còn sống hoặc đã qua đời, được kêu mời hợp lòng hợp ý với Chúa Kitô và toàn thể Giáo Hội trong việc cầu nguyện cao cả nhất này.

"Ngay từ hồi đầu, cùng với bánh và rượu để cử hành Thánh Lễ, các Kitô hữu cũng mang tới những tặng phẩm để chia sẻ cho những anh em túng thiếu" (GLCG 1351). Ngoài ra, theo tập tục đã được Giáo Hội công nhận, một tư tế cử hành hay đồng tế Thánh Lễ được phép nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý chỉ rõ rệt. Khi dâng bổng lễ để Thánh Lễ được áp dụng theo ý chỉ của mình, các tín hữu đóng góp vào thiện ích của Giáo Hội, bằng việc dâng cúng ấy, họ góp phần nâng đỡ các thừa tác viên và các hoạt động của Giáo Hội (xem Giáo Luật số 945, 946). Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng với công nghiệp vô cùng của Thánh Lễ và sự hy sinh đóng góp của tín hữu, những lời cầu nguyện của ta sẽ được Chúa chấp nhận. Việc đó chắc chắn mang lại phúc lợi cho người xin lễ cũng như người được chỉ lễ cho. Chúng ta nên nhớ rằng: Phúc lợi thiêng liêng không thể đo lường bằng những tiêu chuẩn bề ngoài hay đánh giá bằng tiền bạc.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP