Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 31
3
Thưa cha, gia đình Nagiaret có thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu. Đức Maria và Chúa Giêsu đều được ơn đặc biệt là lên trời cả hồn lẫn xác, vậy tại sao thánh Giuse lại không được ơn đó. Vì theo con nghĩ rằng trong một gia đình thánh Giuse cũng phải là người rất tốt thì 2 người còn lại mới tốt được chứ. Đặc biệt Ngài còn là gia trưởng mẫu mực trong gia đình nữa. Vậy tại sao Ngài lại không được lên trời cả hồn lẫn xác như Đức Mẹ Maria? Xin cha giải đáp giúp con. Con cám ơn cha.

Hoa Mân Côi

 

Đáp:

Tôi xin phép thay lời cho Thánh Cả Giuse để cám ơn sự quan tâm của ông về việc phục sinh thân xác của Thánh Cả. Nhưng rất tiếc tôi không thể trả lời thoả đáng cho vấn nạn "tại sao?" của ông. Giáo Hội tuyên xưng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria nhưng huấn quyền của Giáo Hội không, hay chưa tuyên tín về sự phục sinh của thân xác của Thánh Cả Giuse. Giáo Hội cũng không tuyên bố là Thánh Giuse chưa được phục sinh cả hồn lẫn xác. Như vậy sự thật về việc Thánh Giuse có được phục sinh cả xác với hồn chưa thì chúng ta chưa biết. Chúng ta cùng nhau đợi tới ngày gặp Chúa chúng ta sẽ đặt vấn nạn với Ngài về tất cả vấn đề này. Chắc ông đồng ý với tôi?


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP