Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 311

Kính thưa Cha, Cha vui lòng cho con hỏi một vấn đề mà con không biết phải trả lời ra sao với một người thân quen của con khi người đó bị bệnh nan y và ngã lòng trông cậy vào tình thương của Chúa. Người đó hỏi rằng: "Thiên Chúa là tình yêu, giàu lòng từ bi nhân hậu vô cùng, mà sao lại bắt tội của Adong và Eva phải truyền lại đời đời kiếp kiếp cho con cháu đến mãi sau này, mà không tha thứ, vả lại tội ai làm nấy chịu sao cứ phải bắt truyền lại cho con cháu?" Xin Cha giải đáp dùm con, con chân thành cám ơn Cha.

T.V.

 

Đáp:

Tôi thiết tưởng rằng từ sau ngày Chúa lên án hai ông bà nguyên tổ, rất nhiều con cháu hậu duệ của hai ông bà luôn đặt vấn nạn tương tự như của người thân quen của Chị. Tôi xin kể cho Chị nghe một câu truyện giả tưởng như sau: Ông A, một người rất giàu có trong làng, đã nói với thân phụ của Chị: "Nếu ông cắt cỏ cho nhà tôi, tôi sẽ tặng cho ông một ngôi nhà sang trọng." Nhưng có lẽ vì ham vui quá, thân phụ của chị không làm điều ông hàng xóm giàu có quảng đại đó yêu cầu. Và do đó ông A không cho thân phụ của Chị ngôi nhà nói trên. Vậy nếu Chị không được vào ở trong ngôi nhà hứa đó, Chị có lý do gì để phản đối ông A không?

Vấn đề tội nguyên tổ là một vấn đề không đơn giản như câu truyện giả tưởng nêu trên. Do đó tôi xin nhắc lại Giáo Lý của Giáo Hội về vấn đề này:

"Làm sao tội của Adam lại trở thành tội của tất cả các con cháu ông? Tất cả loài người ở trong Adam 'như trong thân thể duy nhất của một người duy nhất'. Do tính thống nhất này của loài người, tất cả mọi người đều liên can trong tội của Adam, cũng như tất cả mọi người đều liên can trong sự công chính của Chúa Kitô. Tuy nhiên sự truyền đạt tội nguyên tổ là một màu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được cách đầy đủ. Nhưng mạc khải cho chúng ta biết rằng ông Adam đã không nhận được sự thánh thiện và công chính nguyên thủy cho một mình ông, mà cho toàn thể nhân loại. Khi nghe theo ma quỷ cám dỗ, ông Adam và bà Evà đã phạm tội bản thân, nhưng tội này chi phối bản tính con người mà hai ông bà truyền lại cho con cháu trong một tình trạng suy đồi. Đó là một tội sẽ được truyền lại cho toàn thể nhân loại qua sự truyền đạt một bản tính người đã mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Bởi vậy tội nguyên tổ được gọi là "tội" cách tương tự: đó là một tội chúng ta "mắc phải" chớ không do chúng ta "lỗi phạm", một tình trạng chứ không phải một hành vi" (GLCG 404).

Hy vọng mấy lời góp ý này sẽ giúp chị phần nào giải thích được cho người bạn đang mắc bệnh nan y.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP