Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 305

Thưa Cha, con muốn hỏi thêm về lỗi phạm đến Chúa Thánh Thần: con luôn thấy rằng khi ta cố tình phạm một trọng tội là đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Kinh thánh dạy rằng: thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, khi thân xác phạm tội, con thấy mình đã lỗi phạm đến Chúa Thánh Thần, như vậy là con đã mắc lỗi không được tha không, thưa cha?

Đ.D

 

Đáp:

Xin xem giải đáp 239.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP