Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 302
Thưa cha, vợ chồng con đã ly dị nhau ngoài phép đời. Theo như con được biết thì con đã phạm tội, nhưng nay con lại muốn xin phép giải để được tiếp tục đi thêm bước nữa, và cũng muốn có con cái sau này được rửa tội. Xin cha cho con lời khuyên.

M.L.

 

Đáp:

Tôi không rõ tình trạng hôn nhân của Anh Chị từ ban đầu như thế nào. Cả hai anh chị có phải là người Công giáo không? Nếu hai người đã lập gia đình thành sự với nhau với tất cả sự tự do và ý thức thì không thể tiêu hủy hôn phối được. Dù là người Công giáo hay ngoài Công giáo, một khi đã lập gia đình thành sự rồi không thể xóa bỏ được. Nếu trong việc lập gia đình lần thứ nhất, có yếu tố nào hồ nghi hay biết chắc có thể làm cho phép hôn phối vô hiệu, thì có thể trình với Cha Sở hay Tòa Giám Mục để được giúp đỡ giải quyết vấn đề cách cụ thể theo những nguyên tắc của luật Giáo Hội.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP