Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 300

Xin Cha cho con hỏi nếu lúc trước không biết coi phim đồi trụy và thủ dâm là tội trọng nên thường xuyên làm, nhưng khi biết đó là tội trọng thì con đã từ bỏ. Vậy con có phạm phải tội trọng không?

D.T.

 

Đáp:

Tội trọng là một ý muốn hay hành động vi phạm tới giới răn Chúa một cách ý thức và với sự tự do đầy đủ. Nếu theo lương tâm không biết đó là tội trọng thì trước mặt Chúa không mắc tội trọng.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP