Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 29
9

Kính chào Cha. Con xin được hỏi cha 1 chuyện hơi tế nhị. Con có quen 1 người con gái. Con đã phạm tội điều răn thứ 6 với người đó. Chúng con hiện vẫn là người yêu. Nhưng trong năm đây con rất muốn đi tu để phục vụ Giáo Hội trong đời sống tu trì. Con có nói chuyện này với người yêu con và cô ấy cũng sẵn sàng để con đi tu. Vậy con có được phép đi tu không Cha? Vì con thấy điều kiện là trọn đời khuyết tịnh. Con có phải chịu 1 trách nhiệm ràng buộc nào không? Và ý hướng của con là tu triều.

T.L.

 

Đáp:

Nguyên việc đã lỡ phạm tội điều răn thứ sáu, mà thành thực ăn năn thống hối, không gây ngăn trở cho việc hiến dâng cho Chúa trong đời sống tu trì, dù dòng hay triều. Nếu do hành vi ấy mà có "kết quả" (có con) thì dĩ nhiên phải có trách nhiệm với cả con và mẹ. Trường hợp này phải giải quyết trước khi bày tỏ ý định đi tu.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP