Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 298

Thưa cha! con xin hỏi: Trong trường hợp nào thì mình phạm tội ngoại tình? Và tội ngoại tình có phải là tội trọng không thưa cha? Người phạm tội ngoại tình có được Chúa thứ tha không ạ? Có phải sa hỏa ngục không thưa cha? Con bối rối lắm vì con đã có gia đinh rồi nhưng con lại đem lòng thương nhớ người khác và con đã có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng với người đó 1 lần. Xin cha cho con biết về tình trạng của con hiện giờ, và con phải làm sao để hối lỗi tội của con để đẹp lòng Chúa. Con rất đau khổ xin cha hồi âm sớm cho con để con nhìn ra tội và biết đường sám hối tội lỗi con. Con cảm ơn cha! Xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe để câu nguyện cho những đứa con tội lỗi như con.

D

 

Đáp:

Phạm tội ngoại tình là khi đã có gia đình mà còn đi quan hệ tình dục với người khác không phải là vợ, là chồng của mình. Đó là một tội trọng. Nếu thành tâm thống hối, dốc lòng chừa và chịu phép Hòa Giải thì Chúa sẽ tha thứ hết cho. Chúa không phạt một ai đã thành tâm thống hối ăn năn thật lòng. Trong Thánh Kinh Chúa đã công khai tha tội cho một người nữ phạm tội ngoại tình và căn dặn: "Hãy về, và đừng phạm tội nữa!" (xem Ga 8:1-11).


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP