Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 297

Kính Cha! Con có điều tỏ bày cùng Cha như sau: Con thường không đi nhà thờ kể cả ngày Chúa nhật, nhưng con vẫn giữ kinh hôm, kinh mai; nên có dịp hành hương con đi lễ thì con có được rước lễ không…

P.K.

 

Đáp:

Chúng tôi chỉ xin đáp câu hỏi thứ nhất: dịp hành hương đi lễ có được rước lễ không? Nếu Anh đi hành hương, xưng tội nên thì có thể được rước lễ. Nếu không xưng tội thì không được, lý do là vì Anh đã bỏ lễ Chúa Nhật là điều buộc, nếu không có lý do chính đáng (như bị bệnh, xa nhà thờ quá, không có phương tiện...) sẽ phạm tội trọng và như vậy không đủ điều kiện để rước lễ.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP