XIN THÔNG BÁO


Trước hết, chúng tôi chân thành cám ơn Quý Vị
đã gửi rất nhiều câu hỏi đến Cha Phi Quang
và đã được Ngài giải đáp suốt ba năm qua.
Tuy nhiên, hiện giờ Ngài có quá nhiều việc
phải phục vụ cho Giáo Hội,
nên chúng tôi tạm ngưng mục HỎI - ĐÁP
trong thời gian ngắn và sẽ được tiếp tục mở lại sau.
Xin thành thật cáo lỗi.