Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 99

 

Nguyện xin Thiên chúa ban cho Cha luôn dồi dào sức khoẻ.  Thưa Cha , vừa rồi con có nghe một linh mục giảng nói: sau khi dân Do-thái được Chúa đưa vào đất hứa rồi, thì có ý muốn giết ông Môisen ,để được tự do thờ con bò vàng. Trong khi con đọc sách thì người ta viết trong lúc ông Moisen lên núi để Chúa trao10 điều luật, thì ở dưới núi dân chúng đúc con bò vàng mà thờ phượng. Vậy thì có phải dân Do-thái có ý giết ông Moisen ,để được tự do thờ con bò vàng hay không ? Xin Cha giúp con giải đáp thắc mắc nầy.  Con cám ơn Cha.
Thi Vinh Vo

 
Đáp:

Theo những bản văn Kinh Thánh chúng ta đọc không có chỗ nào nói người Do Thái định giết ông Maisen để được tự do thờ bò vàng. Cũng có lần họ gây với ông Maisen vì họ không có nước uống, ông Maisen có thưa với Chúa: "Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con!" (Xh 17:4).  Điều đó cũng có thể cho ta biết có thể có những lần họ đe dọa giết ông Maisen vì họ bất mãn.  Sau khi vào Đất Hứa, thời vua Jeroboam (1 Vua 12), vua cho đúc hai con bò vàng để thờ tại Bethel và một tượng ở Dan để dân chúng khỏi phải về Giêrusalem. Maisen đã qua đời trước khi dân Do thái vào Đất Hứa, nên không có truyện giết Maisen để được tự do thờ bò vàng.

GHI CÂU HỎI