Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 93

 

Thưa cha, con là người Kitô hữu và chuẩn bị kết hôn với một người bên Phật Giáo. Chúng con sẽ làm đám cưới tại Hoa Kỳ. Chúng con muốn xin phép chuẩn. Chúng con đã học xong lớp giáo lý hôn nhân... Xin cha giúp chúng con và chỉ dạy chúng con cần phải chuẩn bị thêm giấy tờ gì nữa? Xin chân thành cám ơn cha.
Anna Vu

 
Đáp:

Việc Giáo Hội không cho phép một người Công Giáo lập gia đình với một người khác đạo là có lý do muốn bảo vệ đức tin của người tín hữu Công Giáo. Theo kỷ luật đó, một người Công Giáo lập gia đình với một người chưa chịu phép rửa tội thì phép hôn phối bất thành hay vô hiệu.  Trong những trường hợp mà hai người, sau khi đã tìm hiểu cẩn thận và suy nghĩ chín chắn, nhất định lấy nhau thì phải xin PHÉP CHUẨN nơi Đấng Bản quyền (Giám Mục) của đương sự hay Đấng Bản Quyền tại nơi cử hành lễ cưới.  Muốn được ban ơn chuẩn loại này, cần thiết người Công Giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Đức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công Giáo.  Vào lúc thuận tiện, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người Công Giáo phải giữ.  Cả hai bên, Công Giáo và không Công Giáo, phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính cốt yếu của hôn nhân, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy.

Vậy điều quan trọng và cần thiết là chị phải gặp Cha xứ của Chị, trình bày tất cả dự định kết hôn, xin Ngài hướng dẫn, lập thủ tục điều tra và chị trình nộp cho Ngài các giấy tờ cần thiết như:

− Sổ Gia Đình Công Giáo

− Giấy chứng nhận rửa tội của chị.

− Giấy chứng nhận độc thân của hai anh chị.

− Giấy chứng nhận đã hoàn tất lớp giáo lý hôn nhân của anh chị.

− Và những giấy tờ khác tùy Giáo Hội địa phương đòi hỏi.  

Chắc chắn vấn đề không đơn giản khi hai bên không ở trong một quốc gia.  Vậy chị hãy lo liệu ngay cho khỏi mất thời gian tính.


GHI CÂU HỎI